වෙසක් සඳ නුඹ නම්…

Share

පහන් දැල්ලෙන් විදුලි එළියෙන්

නොයෙක් පුරයන් එකලු වී ඇත

ගයන බැති ගී අසන ඔබ අද

සිනාසෙන්නේ කිමද සඳවත

 

එදා ලුම්බිණි සල් උයන මැද

පියුම් මත සිරි පාද තබමින්

සිඟිති කුමරුන් ඇවිද ගිය’යුරු

දකිනු ඔබෙ මතකයට නැගුණි ද

 

වඩා හිඳිමින් ඇසතු රුක මුල

සසර දිනු විට නසා කෙළෙසුන්

නැගූ හඬ දස දහස් දෙවිවරු

ගිගුම් දුන්නද සාධුකාරෙන්?

 

උපන් ලෙසට ම ගසක් යට සල්

දිවිය අතහැර කරනු නික්මන්

බලා සිටියද පොළොව වැළපෙනු

සොවින් හෙළමින් නිහඬ කඳුලැල්

 

වෙසක් සඳ නුඹ නම්

දකින්නට ඇත සියලු දසුනන්

නො ඉඳ ගුවනේ සිනා සලමින්

කියනු මැන ඒ පුවත් අපටත්

 

Image courtesy: https://bit.ly/2QDKnTp

 

 

 
Tagged : /