මග බලාන හිඳිනවාද

Lakmini , 0 Comments

මනරම් වූ වන අරණක
හදවත වන් විල් තීරෙක
නුඹ හා මා පීනා ගිය
අතීතයක මතක අතර

ශෘංගාරය උතුරා ගිය
අපේම වුණු සොඳුරු ලොවක
පෙම් සුව විඳි ඒ කාලය
නොවේවි මා හට අමතක

දියවැල් මත ලියැවී ගිය
සුන්දර පෙම් කතා පුවත
අවසානයෙ කඳුළු අතර
සඟවා නුඹ ගියා නොවෙද

අද මා මේ විල් තීරය
හා තනිකර ගිය දුරකට
එනතුරු හංසිනියේ නුඹ
මග බලාන හිඳිනවාද

 

Image courtesy – https://steemit.com/funny/@sabitri/2cphy4-love