නුඹයි සොඳුර

Share

 

දහසක් සිතුවිලි පොදි කරන් ළමැදේ

දසත ඉගිලුණු සිත රඳවා එක සේ

නොනිමි ආශා දල්වා බොහො සේ

බලා ඉඳිමි මා ඇසිපිය දල්වා දෑසේ

 

සිහින මාළිගා බිඳ වැටුණු මොහොතේ

කිසි දිනෙක නුඹ නොඑනා බව වැටහේ

පිළි නොගයි සිත තවමත් එලෙසේ

කුමක් කරමි ද මා නොදනිමි නුදුරේ

 

කොඳ කැකුළු වන් දසන් පා මුවගේ

සිනාසෙන්න නුඹ මසිත සනසා පෙර සේ

අපමණ ආශා පුබුදුවා යළිත් මසිතේ

පිවිසෙන්න යළි වේදනා සනසා දිවියේ

 

හැකිනම් සුවඳ විහිදුවාලන්නට මල සේ

ආසයි රොන් ගන්නට නැවත පෙර සේ

නොයනු මැන මෙලෙස හැරදා දිවියේ

නුඹයි සොඳුර ලැගුම් ගත් මා මනසේ

 

Written By Lakindu Hasamal

Image link : https://bit.ly/36UirA7

 

 
Tagged : / /