FOS MEDIA අපි

Share

වෙනසක් කරන්න
වෙනසක් දකින්න
වෙනස් විදියට හිතන මිනිස්සුත් එක්ක
වෙනස්ම පාරක අපි යනවා
ඒත්…
බලන් ඉන්න මිනිස්සු
අපිව විවේචනය කරාවි
අපිට මඩ ගහවි
අපිව වට්ටන්න උත්සාහ කරාවි
ඒත්…
අපි වෙනසක් කරාවි
මිනිස්සු වෙනසක් දකීවි
අපිට ප්‍රශංසා කරාවි
එදාටත් අපි

~ FOS MEDIA ~