මෙත් සිසිල දැනේවා

Lakmini , 0 Comments

නෙක අසිරි මවා මුළු ලොවම එකලු කර
සල් මලින් වැසී ගිය අපූරුව ලුම්බිණිය
සියුම් පංකජ මතින් පා තබා ඇවිද ගිය
බෝසතුනගේ උපත පිළිගත් ය සොබාදම

දස මාර සේනාව පරදා තමන් දිරිය
වඩවා බවුන් සොඳට නේක දුක් මැඩගෙනම
සියලු කෙලෙසුන් නසා දැල්වී නිවන් පහන
පසක් විය ලොව්තුරු උතුම් සම්බුද්ධත්වය

සැම දුකෙන් මිදී ලබනට සදාකල් සැපය
දහම් ගඟුලෙන් සනසා පුහුදුන් සැවොම
මුකුලිතව ගියේ ඒ අසමසම බුදු පියුම
සසල කරවා දෙරණ කම්පිතව හඬවමින

අමා දම් ගුණය සිහිවෙනා මේ වෙසක් දින
සියල් සත සැනසවූ උතුම් මුනිවදන දැන
වෛරයට ඉඩ නොදී කරුණාව පිරී යන
මෙත් සිසිල දැනේවා දැවෙන තැවෙනා සිතට

Image Courtesy – https://www.askideas.com/tian-tan-buddha-statue-over-scenic-sunset-sky-background/