පින්බර වෙසක් මංගල්‍යය

Share

සාරසංඛ්‍ය කප් සුවහස් පිරූ පෙරුම් රැක
තුසිතය දෙව් විමනෙන් යස බැලුම් පසකි දැක
උභය රාජ කුලයේ දුරු කරමින් මන සැක
ලුම්බිණි උයනේ කුමරෙකි ඉපදුණි පින් නෙක

හැම හදවතෙ දුක නිවනා අමා රසය වෙත
රජ සම්පත් පිරිවර තෙද නිසරුයි මේ ගත
සය වසරක අබිනික්මන ලෝ සතුනට සෙත
බුද්ධගයා බෝ රුක මුල සම්බුදු වුණි සිත

අවසන් වස් කාලය වැඩ බේලුව ගම් පියසේ
ආයු සංස්කාරය අතහැර මනසින් සුවසේ
අසූ වසක් මෙත් කුලුණින් හැම සත සෙත දහසේ
පරිනිර්වාණය හැඬවිය කුසිනාරා අහසේ

තෙමඟුල සිහිකරමින් අපි වෙසක් පොහොය දිනය
සැදැහෙන් සිහි කරනෙමු සමිඳුගෙ අපමණ ගුණය
මනුසත් බව ලැබුවෙ නිසයි පෙර වැඩු දන් පිනය
අප්පමාද කුසල් වඩමු බව සසරට ධනය

Image Courtesy : https://bit.ly/2WaaNgp

 
Tagged : / /