අපි නැවත කලාව සොයා යන්නෙමු

Share

විද්‍යා පීඨ කළා සංගමය ( වි.ක.ස ) අභිනවයෙන් සංවිධානය කරන සංවාදශීලී මංගල දේශණය “අපි නැවත කළාව සොයා යන්නෙමු” යන තේමාව ඔස්සේ අද එනම් ඔක්තොබර් මස 2 වැනිදා බදාදා පස්වරු 1.00 ට විද්‍යා ඵීඨයේ BLT3 (Open Canteen එක අසල) හිදී පැවැත්වේ. ඒ සඳහා කළාවට හිතැති ඔබ සැමගේ සහභාගීත්වය විද්‍යා පීඨ කළා සංගමය ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කර සිටීයි.