නුඹත් එක්ක

Share

නුඹත් එක්ක ලෙක්චර්ස් වල ඉන්න නැතත්
open එකේ එක බත් එක කන්න නැතත්
නුඟ ගහයට හෙවනේ ඉඳගන්න නැතත්
හීන ගොඩක් ඇඳෙනව මගේ හිතේ තවත්

සරසවියේ මගේ හීන අහුලන්න
බැරි බව දන්නව බැහැ එය පහදන්න
අමතක නැති උනත් මට තවමත් ඒ හීන
ළඟින් නැතත් දුරින් ඉදන් හිනැහෙන්න

සරසවියේ හමුවනවිට නුඹ මුවට
අහක බලන් යන්නට බැහැ කිසිදාක
අසරණ කරන්නෙපා ආයේනම් මෙහෙම
මිතුරන් ලෙසින් හිනහෙමු අපි හැමදාම

සරසවියෙ දොරටුව ඇතුළට තවම
රහසක් බව දනිමි  ඇස්වල කියනා කවිය
අමනාපයක්නම් නැහැ පණ නුඹ නමට
තනිවෙන්නෙපා නුඹ මා මෙන් කිසිදාක

 

Image Credit:
https://www.nerdwallet.com

 
Tagged :