තාරුණ්‍යයට පිය මැන්නෙමි

Share

කඩුල්ල පැන ගමෙ පාසලට ගිය එ පළමු දිනේ

බොදවුනු සිතුවමක් ලෙස

තවමත් මතකයේ රැදී තියේ

 

නොසිතුව ලෙස සමුදී ගමට එදා

දෙගුරුන් සමගින් කොලොම්තොටට ගොඩ බැස්සා

 

සිපිරි ගෙයකි මෙහි නම් මට ජීවිතෙ

නිදහස වදනකට සීමා වී තියේ

වෙල් එලියේ දුව පැන සෙල්ලමිනුයි ගත කලේ

එය සුන්දර මතකයකි මෙහි ගෙවෙනා ජීවිතේ

හුරුවෙමින් කොලොම්තොට පරිසරේ

පහෙනුත් මම සමත් උනෙ

 

මිතුරන් රැසකි ජීවිතයට එකතු උනෙ

නොදැනුනි කිසිදින අඩුවක සහෝදර ප්‍රේමේ

ගුරුන් විය දෙගුරුන් මෙන් සෙනෙහේ පෑව

දග වැඩ කලත් නම බැබලීය පාසල තුල හැමදම

සාපෙළ එලෙසින් ගෙව්නි නොදනීම

 

දොස්තර හීනයකි පොඩි දින සිට සිත තුල තිබ්බේ

උපෙළ ප්‍රතිඵල එම හීනේ බිද දැම්මේ

එනමුත් සරසවි වරම් මට හිමි වී තිබුනේ

 

සුන්දර සිහින ගොඩකි සරසවි බිමේ මා දුටුවේ

හතිවටෙන තුරු දුවන තරගයකි මෙහි සැබවින් තිබුනේ

පැරණි මිතුරන් දැන් ලොව හතර වටේ

එනමුත් මිතුරන්ගෙන් මගෙ ලොව පිරී තියේ

එක අඩුවකි දැන් මේ ජීවිතේ මගෙ ඇත්තේ

ජීවිතේ බෙදා ගන්නට කෙනෙකුන් තව නැත්තේ

 

සුන්දර සිහිවටන තබමින් ජීවන මගෙ

නොදැනිම තරුණ්‍යය වෙත මම පිය මැන ඇත්තේ……..

 

Image source: moobiegracedesigns.blogspot.com