කොක්ක ඇණයක් වගේද? ( පස්වෙනි කොටස )

ගොඩ කාලෙකට පස්සේ තමයි මට ඔයාලගේ කොක්ක ගැන ලියන්න හම්බුනේ. :D මටත් වැඩ ගොඩක් තිබුන නිසා ලියන්න ... Read more

කොක්ක ඇණයක් වගේද? ( සිව්වෙනි කොටස )

හ්ම්ම්ම්…ඔයාල දැන් අවකලනය ගැන වගේම ආංශික අවකලනය ගැනත් හොද දැනුමක් ලබා ගත්තනේ පහුගිය ලිපි ... Read more

කොක්ක ඇණයක් වගේද? (තෙවෙනි කොටස )

ඔයාල කලින් වාරයේ අවකලනයේ මුලිකම සිද්ධාන්ත කොටස් දැනගත්ත නේද ? දැන් අපි චුට්ට චුට්ට ඉස්සරහට යමු... ... Read more

කොක්ක ඇණයක් වගේද? (පළමු කොටස )

ඇත්තෙන්ම කොක්ක ඇණයක් වගේ දැනෙනවද ? කොක්ක අවුල් වගේ දැනෙනවද ? මේ දවස් වල අපේ විද්‍යා පීඨයේ පළමු වසරේ ... Read more