නුඹ තරම් සොඳුරු කවියක් නැහැනේ රාජිනී

මට සිංදු කියන්නටවත්, ලියන්නටවත් බැරි ය. නමුත් සිංදු යනු මගේ හැඟීම් සැම විට ම අවදි කරවන, ... Read more

ගාඩි ළඳට, හාමු මහත්තයගෙන් පිළිතුරක්

රූප සොබාවට නොවෙයි වසඟ උනෙ හිතේ හයිය වෙහෙසන නුඹට යි ගාඩි ළඳක් නොව උඹ මගෙ පපුතුර දිවි එළි දල්වන ... Read more
1 2 3 7