” පිය සෙනෙහසට කව් ගී ලියැවුණා මදී…….. “

ජීවිතය නමැති පොතේ පිටු පුරවන කතුවරයන් වන්නේ අපය. ඒ ජීවිත කතාව පරිපූර්ණ,  අර්ථවත් දෙයක් වීමට එයට ... Read more

බිඳුවක් පුදමු දිවියක් රකිමු….

කෙනෙකුට ලබා දිය හැකි උතුම් ම ත්‍යාගය කිමෙක්දැයි විමසූ කල පිළිතුර කුමක් විය හැකි ද? එය  "ජීවිතය" යි. ... Read more

පොසොන් පොහොය, මහින්දාගමනය සහ බෞද්ධ දර්ශනය

අද පොසොන් පොහොය. වෙනදා මෙන් මෙවර විහාර භූමිය සැදැහැවතුන්ගෙන් පිරී නොගියත්, ගමක් ගමක් පාසා දන්සල් ... Read more
1 2 3 14