ජාන වෙනස් කළ මිනිසුන් මානව ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරලයි ද?

පසුගිය නොවැම්බර් 25 වනදා මානව ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරලමින් චීන විද්‍යාඥයෙක් වන Dr. He Jiankui ප්‍රකාශ කර සිටියේ තමන් ප්‍රථම වරට ජාන

කෘතිම බුද්ධිය හා තොරතුරු විසින් පාලනය වන නව ලොවක හැඩරුව

තොරතුරු තාක්ෂණය, පරිගණක විද්‍යාව මිනිසාගේ එදානෙදා වැඩකටයුතු පහසු කර ඇති අන්දම ඉතාමත් අනභිභවනීයයි. ස්වයං ධාවන මෝටර් රථ වල (Autonomous vehicles) සිට බුද්ධිමත්

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය වර්ග

දුම්රියක් එහෙමත් නැත්නම් කෝචිචියක් කිව්වම මොකද්ද ඔබේ සිහියට එන්නේ. හරි හරි කෝච්චියක් පින්තූරෙකින් හරි දැකල නැති කෙනෙක් නෑනේ. ඒ වුණත් ඇත්තටම කෝච්චියක

විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How to prepare for GRE)

ඉතා වැඩ අධික වූ නිසා ලිපි මාලාවේ ඊළඟ ලිපිය ලියන්නට මද කලක් ගත වූවා. කෙසේ නමුත් ලද කෙටි කාලයෙන් ඔබට වැදගත් දෙයක්

විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How To Apply For Higher Studies – Obtaining Academic Certificates

පසු ගිය ලිපියෙන් අප කථා කලේ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කිරීමේ ප්‍රධාන පියවර හා විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (Passport) සකසා ගන්නා

1 2 3