වඩිනු මැන ජේසුනේ

Share

සොමි සඳට ආවඩන උඩු ගුවන සිසාරා
දැල්වී නිවී දිලෙන තාරකා කැට අයා
බලන කල මිහිමවට ලැබුණු තිලිණය එදා
වෙනස් කළ හැටි මනස මිනිස්කම පතුරවා

ප්‍රේමයට පෙම් බඳින උතුම් ගුණ උගන්වා
මනුසත් දමින් පිරුණ සිත් සතන් සනසවා
මැලව ගිය දිවි මඬල පවෙන් සැම මුදවලා
අරුත්බර කළ අරුම සිසිලසින් නහවලා

සීත හිම කැට මැදින් කුමරු බිහි වී එදා
ගෙනා ඒ පණිවිඩය අමතකව ඇති මෙදා
ප්‍රේමයේ සඳ කිරණ ගනඳුරින් වැසීලා
අහිමි වී ගොස් සිතේ සැනසීම පාවෙලා

මැකී ගිය සොඳුරු ලොව එනතුරා මග බලා
කම්පිතව හඬන හදවතට සැනසුම සොයා
නත්තලේ සිරි අසිරි නොපමාව කැඳවලා
වඩිනු මැන ජේසුනේ කරුණාව දක්වලා

Image Courtesy – https://amzn.to/2rSCDQE

 
Tagged : /