මොකක්ද මේ GPA (Grade Point Average)

Share

අලුතෙන් Campus එකට ආපු නංගිලා මල්ලිලා ට වගේම දැනට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරන අයටත් පවතින එකසේම දැවෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ GPA කියන්නේ. සුවහසක් Campus කොල්ලො කෙල්ලො බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන විශේෂයෙන්ම Exam කාලෙට දිවා රෑ මතක් වෙන දෙයක් තමයි මේ GPA  කියන්නේ (ඒ සුන්දර අත්දකීම  තේරුම් ගන්න නම් Campus  එකේ  Exam එකක් කරලා ප්‍රතිඵල ලැබෙනකන්ම ඉන්න ඕනේ) සමාජ ජාලවල උපහාසාත්මකව මේ ගැන දක්වා තිබෙන කරුණු බොහොමයක් අපිට දැකිය හැකි වන්නේ මේ නිසා.

කොහොම වුණත් අලුතෙන් පැමිණි නංගිලා මල්ලිලා වගේම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබාගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න අයත් මේ පිළිබඳව ගොඩක් උනන්දුවෙන බව හැඟුණු නිසා මේ පිළිබඳව සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න සිතුවා.

මෙහි සාමාන්‍ය අදහස වන්නේ සිසුවෙක් අධ්‍යාපනය ලබන කාලසීමාව තුළ හදාරන පාඨමාලාවල ශ්‍රේණිවල සාමාන්‍ය අගය ලබා ගැනීමයි. හුඟක් හොඳට තේරුණා නේද? තවත් සරලව පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. GPA ගැන කියද්දි Credits ගැනත් කියන්න ම වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක credit එකක් කියලා කියන්නේ Lecture Hours 15 හෝ Practical Hours 30 ක්. අප හදාරන Course එහෙමත් නැත්තම් පාඨමාලාවක් සමන්විත වන්නේ මේ Credit වලින්. ඒ කියන්නේ යම් පාඨමාලාවක(Course) ධාරිතාවය ගැන මේ Credit ගණනින් කියන්න පුළුවන්. (1 Credit ,2 Credit,3 Credit). සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙක් එක් අධ්‍යයන වර්ෂයක් තුළදි අවම වශයෙන් Credit 30  ක් සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. මේ අනුව තුන් අවුරුදු සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාවක් Credit 90 කින් ද, සිව් අවුරුදු උපාධි පාඨමාලාවක් Credit 120 කින් ද සමන්විත වෙනවා. දැන් අපිට GPA ගැන කථා කරන්න පුළුවන්.

යම්කිසි පාඨමාලාවක එයට අදාළ විභාග ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ සාමාර්ථයක් ලෙස (Grade) එයට අදාලව සම්මත GPV  අගයක් ද දක්වා තිබෙනවා.

Range of Marks Grade Grade point value (GPV)
90-100 A+ 4.30
80-89 A 4.00
75-79 A- 3.70
70-74 B+ 3.30
65-69 B 3.00
60-64 B- 2.70
55-59 C+ 2.30
50-54 C 2.00
45-49 C- 1.70
40-44 D+ 1.30
30-39 D 1.00
20-29 D- 0.70
00-19 F 0.00

[සැ.යු.- මෙහි දක්වා ඇත්තේ University of Colombo, Faculty of Science – Undergraduate Handbook – Academic Year 2016\2017 ට අදාළ දත්ත වේ.මෙය අධ්‍යයන වර්ෂය හා විශ්වවිද්‍යාලය අනුව ද වෙනස් විය හැක].

යම් කාල සීමාවක දී අදාළ සිසුවා ලබාගත් සමස්ත GPA අගය සෙවීම සඳහා යම් පාඨමාලාවකට ලැබුණු ශ්‍රේණියට අදාල GPV  අගයෙන් එම පාඨමාලාවේ Credit ගණන වැඩිකරනු ලබනවා .එලෙස සියලු පාඨමාලාවන් සඳහා ලැබුණු අගයන් එකතු කර එම අගයන් සියලු පාඨමාලාවන්හි Credit ගණනේ එකතුවෙන් බෙදනු ලබනවා. සරල උදාහරණයකින් සලකා බලමු.

කිසියම් සිසුවෙක් X නම් Credit  දෙකකින් යුතු පාඨමාලාව සඳහා A සාමාර්ථයක් ද, Y පාඨමාලාව සඳහා [එය Credit 3 කින් සමන්විතයි]  B+ සාමාර්ථයක් ද ලබා ගන්නවා යැයි සිතමු. මෙම පාඨමාලාවන් දෙකට අදාළව සිසුවාගේ සාමාන්‍ය GPA  සෙවීමට නම්,

ලබාගත් ශ්‍රේණියට අදාළ GPV අගය × එම පාඨමාලාවේ  Credit ගණන

X පාඨමාලාව සඳහා   =   4.00 × 3 = 12

Y පාඨමාලාව සඳහා   =    3.3 × 2    = 6.6

X සහ Y යන පාඨමාලාවන්හි Credit ගණනේ එකතුව = 2+3 = 5

පාඨමාලාවන් දෙකට ම අදාලව සාමාන්‍ය GPA අගය   =  12 = 6.6/5 = 3.72

 

 

 

මෙලෙස තමාට අදාළ සාමාන්‍ය GPA අගය ගණනය කරගත හැකියි.

ඒ වගේම GPA අගය මත ඔබගේ උපාධියේ ශ්‍රේණිය (A+, A , A-) සහ ඔබට තෝරාගත හැකි විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවන් තීරණය වෙනවා. අප විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පළමු අවුරුදු දෙකෙහි ලබාගන්න GPA අගය මත උපාධි පාඨමාලාව තීරණය වෙනවා. එනම් තුන් අවුරුදු සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාවක් සහ සිව් අවුරුදු සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා GPA  අගය 2.00 ක් ද, සිව් අවුරුදු විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා එම උපාධිය සඳහා හර විෂයයන් (Core Courses) වලට GPA අගය 3.00 ක් ද ලෙස අවම අගයන් දක්වා තිබෙනවා. (මෙහෙම කිව්වට මේකත් නිකන් වෛද්‍ය විද්‍යාලය සඳහා අවම සුදුසුකම S 3 ක් වගේ)

කොහොම වුණත් A/L වල z-score, cutoff marks වලින් එල්ල කෙරෙන පීඩනය මෙහිදී සිසුන්ට GPA මඟින් සිදුකරන බව නොකියාම බැහැ.

Image Courtesy :
https://goo.gl/HAB4Ge
https://goo.gl/YaF956

 
Tagged :