හොයනවා

Share

ජීවිතය නම් හරිම ප‍ුදුමයි
සතුට එක්කම දුක තියෙන හ‍ැටි

සෑම හමුවීමක ම කෙලවර
වෙන්වීම නම් නෑ වෙනස්

ජරාවට පත් වෙන අපේ කය
පිනවන්න විඳවන දුකක්
මුවග නගනා හසරැළිත් සහ
කඳුලු ගලනා දුක් සුසුම්

ඈත ක්ෂිතිජය දෙස බලාගෙන
බොහෝ සිතුවිලි රාශියක්
පිරිස අතරේ සිනා සාගරෙ
කියා ගනු බැරි තනිකමක්

කිසි දෙයක් එක ලෙස නොපවතින
වෙනස් වන මේ ලෝකයක්
ඒක ඇතුලේ අතරමං වුණු
කැලඹිච්ච මහ සිත් ගොඩක්

බුදුන් අභිනික්මන් කරන විට
දැක්කානෙ මේ සිත් තැවුල්
ඒත් අපි නම් තවම එතැනයි
හොයනවා මහ පුහු සැපක්

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3Y3IOf3

 
Tagged : /