තාමත් මං පුංචි දෝණි…

Share

ඉස්සරෝම ඔය දෙන්නා,
පුංචි දෝණි මං එනකම්,
පාට පාට හීන ගොඩක් ,
අහුලන්න ඇතී………
අම්මි ඔබේ මුදු මෙලෙකත්,
තාත්තී ඔබේ ගුණ සුවඳත්,
එකට කැටිව මං ඇවිදින්,
සතුට දෙන්නැති…
අම්මි ලියපු කවි පේලිත්,
තාත්තී කියපු කතන්දරත්,
බණ්ඩි ගෙඩියේ ඉඳන් මාත්,
අහන් ඉන්නැති………
පුංචි මාව මලක් වගේ,
පරිස්සමට ඇහැක් වගේ,
බලාගත්තෙ ඔය දෙන්නා,
දකින්න ආසවෙන් රජකම,
ලබාගනු ඇති………
හීන ඔක්කොමත් ලැබුනට,
ලොකු වී දස්කම් පෑවට,
ඔය දෙන්නගෙ තුරුලට වී,
ඉස්සර වගේ උන්නා නම් දෝණිට,
අද කඳුළු නම් නැතී………..