සූර්ය කුණාටු මැනීමට අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කෙරේ.

science, ScienceWeekly, supun 0 Comments

මේ මාතෘකාව කියවීමේදීම ඇතැමෙකුට සිතෙනු ඇත්තේ සූර්යාගේ කුණාටුවක් (Solar Flare) තිබුනාට පෘතුවියේ ඉන්න අපිට මොකද කියාය. නමුත් පෘතුවියෙන් සැතපුම් ගනණාවක් ඈතින් තිබුණද හිරුට පෘතුවි තලයට සිදු කල හැකි බලපෑම අති විශාල වේ.

පෘතුවි වායුගෝලය සහ, චුම්භක ක්ෂේත්‍රය නිසාවෙන් සූර්ය කුණාටුවකින් නිකුත් වන්නා වූ එක්ස් කිරණ සහ ප්‍රෝටෝන වැනි සූර්ය කුණාටුවකින් සිදු විය හැකි බොහෝ බලපෑම් වලින් අප ආරක්ෂිතය.
එනමුදු අන් කවරදාටත් වඩා මිනිසා නවීන තාක්ෂණය මත රඳා පවතින මෙවන් යුගයක සූර්ය කුණාටුවක් සතු විදුලිය ඇණ හිටීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව සහ සන්නිවේදන කටයුතු අඩාල කරවීමේ හැකියාව දැඩිව දැනෙන්නකි. මෙහිදී ප්‍රධානවම සන්නිවේදන කටයුතු අඩාල වනුයේ කක්ශ ගත කර ඇති චන්ද්‍රිකා අනවශ්‍ය ලෙස සූර්ය කුණාටුව හමුවේ ආරෝපණය වී ඒවාට හානි වීමෙනි. එසේම චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වන්නා වූ වෙනස් වීම් හමුවේ විදුලිය ගෙන යන රැහැන් තුල වැඩි විදුලියක් ජනිත වීම හරහා විද්‍යුත් පරිණාමක (transformers) සහ විදුලි බලාගාර වලට හානි වීම හරහා විදුලිය ඇණහිටීම් සිදු වේ.මෙවන් සිදු වීමක් 1989 වර්ෂයේ කිව්බෙක් හි දී සිදු වී ඇත.

1412439660204_wps_1_Illustration_of_the_sun_s

නමුත් ලබන සතියේ සිට මෙවන් අවස්තාවන් කල් තියා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව පෘතුවි වාසීන්ට ලැබෙනු ඇත. Met Office සහ ඇමරිකානු ජාතික සමුද්‍ර සහ වායුගෝලීය අධ්‍යන අංශය එක්ව අභ්‍යවකාශ කාලගුණ වෙනස් වීම් සහ සූර්ය කුණාටු අධ්‍යනය සඳහා අභ්‍යවකාශ අධ්‍යන මධ්‍යස්ථානයක් අභ්‍යවකාශයේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා එනම් ඔක්තෝබර් මස නව වනදා පිහිටුවනු ඇත.

Reference – http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/index.html

http://hesperia.gsfc.nasa.gov/sftheory/spaceweather.htm