ආදරණීය ප්‍රමිලාවන් වෙත

Share

රාග රාගිනි නග්න යාමෙක

සුළං රැල්ලක සතපවා

සරා සඳරැස් ගලා එන්නට

කවුළු දොර අද හැර දමා

 

රතින් නෙත්සුනු රුසින් තවරා

සලන නෙත්‍ යුග දෙස යොමා

අඳුර බිඳ දා නැගෙන පුන්සඳ

විලස මා හද සුපිපුණා

 

චණ්ඩමාරුත හමා ආව ද

එයින් නොනැවත යනු නියා

පෙමින් බැඳි සෙනෙහසක් අභිමුව

රුදුරු සෙවනැලි තනිවුණා

 

රතී රංගන සරා සියොළඟ

ප්‍රේම මණ්ඩප වෙත පුදා

කෘෂක කටු අතු සිපගතිමි අද

හෙට සෙනෙහෙ ලැබ දෙනු නිසා

 

මේඝයක බැඳි රිදී රේඛා

අහස්කුස සැරසූ සදා

පැතුම් විසිරෙන පෙමක් පාමුල

බැඳී හදවත සිරවෙලා

 

කන්ද උඩරට කිරි සයුරු පිස

හමන මදනල වෙත සදා

මෙමා දස්කොන් ලියූ කවිපද

සිතට රහසින් එක්කලා…

 

මීට,

ඔබේ දස්කොන්.

 

Written By: Vinuk Thismalpola

 

Image courtesy: https://bit.ly/3QJeOBJ

 
Tagged : /