අපිට පුළුවන් නේද

Share

මහ පොළොව ඉරි තලන
කාෂ්ටක ඉඩෝරෙක
සීත පිණි පොද වැස්සෙ
පපුතුරට ළං වෙමු ද

ගිනි ගහන කතරකට
අවාරෙක ඇද වැටෙන
හිම තුහින මල් වැස්සෙ
සඳට කවි මුමුණමු ද

මූකලන් වනයක
වනස්පති ඇස් වසා
කණාමැදිරි එළි බලන්
හෙමින් ඇවිදන් යමු ද

වළාකුළු වල ලියූ
හිරු සඳුගෙ පෙම් පුවත
විසල් නිල් අහස යට
ඉතින් අපි අහගමු ද

මීදුමෙන් නැහැවිච්ච
උදා අරුණළු මැදින්
පිණි බිංදු ඇහිඳින්න
දෙ අත් පටලා ගමු ද

හිරු සයුර සිපගන්න
නුරාගී සැඳෑවක
සුසිඳු වෙරළතට වී
හද ගැස්ම සනහමු ද

 

Image Courtesy : https://bit.ly/46zz28p

 
Tagged : / /