ස්වප්නය…

Share

සඳ හිනැහුණා අහස් කුස හිඳ
තරු එකින් එක දිදුළවා…
රටා මවනා ලෝකයක් දැක
නෙතු කෙමෙන් පියවී ගියා…

සරා සඳ දෝ ඉඟි කරන්නේ
හදට ළංවී රැය පුරා…
තරු රහසෙ මුමුණා කියන්නේ
ප්‍රේමයේ ගී ගායනා…

වරම් නැත සෙනෙහස විඳින්නට
ළංවෙලා පෙම් සිත දරා…
ස්වප්නයක් සේ රැඳී ඉන්නද
හිරු කුමරු පිපෙනා තුරා…

image courtesy: www.google.lk