විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How To Apply For Higher Studies – Obtaining Academic Certificates

Share

පසු ගිය ලිපියෙන් අප කථා කලේ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කිරීමේ ප්‍රධාන පියවර හා විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (Passport) සකසා ගන්නා ආකාරය යි. අද ලිපියෙන් අප කථා කරමු කොළඹ විශ්වවිද්‍යලයෙන් ඔබගේ උපාධියට අදාල සහතික පත් ලබා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව.

ඔබගේ උපාධියට අදාලව ප්‍රධාන වශයෙන් සහතික කිහිපයක් විශ්ව විද්‍යාලය විසින් නිකුත් කරනු ලබයි.

  1. උපාධි සහතිකය (Degree Certificate)
  2. තාවකාලික උපාධි සහතිකය (Temporary Degree Certificate)
  3. ප්‍රතිඵල සටහන ශ්‍රේණිය පමණක් සහිතව (Academic Transcript with grades)
  4. ප්‍රතිඵල සටහන ලකුණු සහ ශ්‍රේණිය සහිතව (Academic Transcript with marks & grades)
  5. ප්‍රතිඵල අපේක්ෂිත සහතිකය (Awaiting/ Pending Results)
  6. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රවීණතා සහතිකය (English Proficiency Certificates)

මේ සහතික පත් අතරින් උපාධි සහතිකය එක් වරක් පමණක් ලබා ගැත හැකි අතර (මේ සඳහා සෘජුව මුදල් අය කර ගැනීමක් නොකෙරේ. උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය සඳහා මුදල් අය කෙරෙන බැවින් උපාධි සහතිකය සඳහා ද ඒ සමඟම ප්‍රතිපාදන සපයා ගනු ඇතැයි සිතිය හැක.) ඒවා අවශ්‍ය විටෙක මුදල් ගෙවා ලබා ගත හැකි වනවා. සාමාන්‍යයෙන් උපාධි සහතිකය නිකුත් කරනු ලබන්නේ අදාල උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය අවසන් වී මාස කිහිපයක් ගත වූ පසුවයි. උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේ දී ඔබට උපාධි සහතිකය ලබා නොදෙන අතර එහිදී සංකේතාත්මකව උපාධිය පිරිනමනු ලබයි. උපාධි සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයට සහභාහී වීම සඳහා නිකුත් කරනු ලබන අයදුම් පත්‍ර සමඟින් ලබා දෙන අයදුම් පත්‍රය නිවැරදිව පිරවිය යුතු වේ. එහිදී ඔබගේ නම ඉංග්‍රිසියෙන් සහ අවශ්‍ය නම් පමණක් සිංහලෙන් හා/ හෝ දෙමළෙන් ලියා භාර දීමෙන් ඒ ලබා දුන් භාෂාවන්ගෙන් නම මුද්‍රණය කරන ලදුව උපාධි සහතිකය ලබා ගත හැකි වේ. මෙහිදී නම ඉතා නිවැරදිව පිරවීමට සැළකිලිමත් වන්න. මන්දයත් ඔබගේ අතපසු වීමකින් නම වැරදි ලෙස මුද්‍රණය වුවහොත් නැවත එය නිවැරදි කර ගැනීම ඉතා අසීරු හෝ සමහර විට නොහැකි වේ. නමුත් ඔබ, මුද්‍රණය කරන ලද උපාධි සහතිකය ලබා ගැනීමේ දී ඔබගේ නම ලියන ලද භාෂා තුනෙන්ම ද ඔබගේ උපාධිය ද ඉතා නිරවද්‍ය ලෙසද සඳහන් වන බවට සැක හැර දැන ගැනීමෙන් පමණක් සහතිකය භාර ගන්න. කිසියම් දෝශයක් වේ නම් එය එම අවස්ථාවේදීම අදාල නිළධාරීන්ට පෙන්වා නැවත මුද්‍රණය කරවා ගත හැකිය.  නමුත් ඒ සඳහා තවත් දින කිහිපයක් ගත වනු ඇත. එසේ නම් ඔබ සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමට යාමට පෙර අදාල සියළුම විස්තර (උපාධිය නිවැරදි ලෙස භාෂා තුනෙන්ම ලියන ආකාරය) පිළිබඳව දැනුවත් වී විභාග අංශය වෙත යාමෙන් පවතින දෝෂ හොඳින් හඳුනා ගත හැකි වනු ඇත.

සමහර විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල වලට තේරී පත් වූ පසුව උපාධි සහතිකයේ මුල් පිටපත හෝ මුල් පිටපතෙහි පිටපතක් එම විශ්වවිද්‍යාලයට ලබා දීම අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින් ඉතා හදිසි අවස්ථාවක දී ලිඛිත ඉල්ලීමක් මඟින් සාමාන්‍යයෙන් සහතිකය නිකුත් කරන දිනට ප්‍රථමව උපාධි සහතිකය ලබා ගත හැකි වේ. එය ලබා දීම හා නොදීම විභාග අංශයේ නිළධාරින්ගේ තීරණයක් බැවින් ඉතා හදිසි අවස්ථාවක පමණක් එලෙස ඉල්ලීමකින් සහතිකය ලබා ගැනීමට කාරුණික වන්න. කෙසේ වෙතත් මේ සඳහා උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය අවසාන වී මාස දෙකක්වත් ගත වී තිබීම අවශ්‍ය වේ. උපාධි සහතිකය A3 ප්‍රමාණයේ ඝන කඩදාසියක මුද්‍රණය කෙරන අතර නිකුත් කරන්නේ එක් සහතිකයක් පමණක් බැවින් එහි ඡායා පිටපත් (A4 ප්‍රමාණයෙන් ලබා ගැනීම ඉතා යෝග්‍ය වේ) ජේෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (විභාග) (Senior Assistant Registrar (Examination)) හට මුදල් ගෙවන ලද (මුදල් ගෙවන ආකාරය පහත දක්වා ඇත) රිසිට් පතක් සමඟ මෙම ආදර්ශ අයදුම් පත පුරවා ලබා දීමෙන් වලංගු ඡායා පිටපත් බවට සහතික කරවා ගත හැකිය. (විද්‍යාල මන්දිරයේ (College House) හි විභාග අංශයේ නිළධාරියෙකුට මෙම ලේඛන ලබා දිය යුතු වේ). ඒ සඳහා එක් සහතික කිරීමක් සඳහා රුපියල් 50.00 ක මුදලක් ගෙවිය යුතු වේ. සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත් වලංගු වන අතර විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඒවා යැවිය හැකි වන අතර පිළිගැනීම ද සිදු වේ. නමුත් උපාධි සහතිකයේ මුල් පිටපත (Original Copy) කිසිම විටෙක තැපැල් මඟින් වෙනත් විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයකට යැවීම සිදු නොකරන්න. අවශ්‍ය නම් එය ඔබ එහි යනවිට එම විශ්වවිද්‍යාලයට ඉදිරිපත් කිරීමට ළඟ තබා ගත හැකි වේ. අවසාන වශයෙන් මතක තබා ගත යුතු වන්නේ උපාධි සහතිකය ඉතාම සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතු බවයි.

උපාධි සහතිකය නිකුත් කිරීමට පෙර ඔබ උපාධිලාභියෙක් බවට හෝ ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නෙක් බවට සහතික කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අදාල සහතික පත් (2 සහ 5) විද්‍යාල මන්දිරයේ විභාග අංශයෙන් ලබා ගත හැකිය. ඒ සඳහා අයදුම් පතක් විභාග අංශයෙන් ලබා ගත හැක. (මා විසින් සැකසූ ආදර්ශ අයදුම් පතක් මෙම යොමුවෙන් බාගත හැක). ඔබ මුල් වරට මේ සහතිකය හා ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගන්නේ නම් මේ අයදුම් පත පිළිවෙළින්,

  1. ඔබගේ පීඨයේ පුස්තකාලාධිපති ගෙන් (From the Librarian of the faculty) හෝ අදාල වන අවස්ථාවක දී ප්‍රධාන පුස්තකාලයෙන් (From the Librarian of the Main Library)
  2. ඔබගේ පීඨයේ ජේෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරීගෙන් (From the Senior Assistant Registrar of the faculty)
  3. විද්‍යාල මන්දිරයේ සුබසාධන අංශයේ ජේෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරීගෙන් (From the Senior Assistant Registrar (Welfare))

විද්‍යාපීඨයේ ශිෂ්‍යයෙකු නම් පීඨයේ පුස්ථකාලාධිපති තුමියගෙන් ද පීඨයේ ජේෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී තුමියගෙන් ද මේවා සහතික කර ගත යුතු වේ.

විද්‍යා පීඨයේ සිසුන් හට:

පළමුව ඔබ විසින් ලබා ගන්නා ලද සියළුම පොත් පුස්ථකාලයට ලබා දී ඇති බවට එහි පොත් ලබා ගන්නා අංශයේ නිළධාරියෙකු ලවා තහවුරු කරගෙන එය ජේෂ්ඨ සහකාර පුස්ථකාලාධිපතිනී සංජීවනී සෝමරත්න මහත්මියගෙන් සහතික කර ගත යුතු වේ.

ඊට පසු විද්‍යාල මන්දිරයේ ශිෂ්‍ය සුබ සාධන අංශයට ගොස් ජේෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරීගෙන් සහතික කරවා ගත යුතුය.

ඉන්පසු එය ජේෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරි (විද්‍යා පීඨ) (Senior Assistant Registrar (Science)) වජිරා හපුහින්න මහත්මියගෙන් සහතික කරවා ගත යුතු වේ.

IMAG4983
Welfare Branch at College House

අවසානයේ විද්‍යාල මන්දිරයේ පිහිටා ඇති මුදල් ගෙවීමේ කවුන්ටරය (Shroff Counter) වෙත අයදුම් පතෙහි සඳහන් ගාස්තුව ගෙවා එය රිසිට් පතත් සමඟ විභාග අංශයට ලබා දිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් මෙම සහතිකයක් නිකුත් කිරීම සඳහා දින 14ක පමණ කාලයක් ගත වේ. ඔබ විශේෂ උපාධි පාඨමාලාවක් හැදෑරුවේ නම් 0112500712 දුරකථන අංකය ඔස්සේ සුභාෂිණී මහත්මිය අමතා එය සූදානම් දැයි බලා යාම පහසු වේ.

IMAG4985
Shroff Counter at College House

 

IMAG4982
Examination Branch at College House

ඉහත සඳහන් අනෙක් සියළු සහතික සඳහා ඉහත ක්‍රියා පිළිවෙත අනුගමනය කල යුතුය. කෙසේ නමුත් මෙය එක් වරක් පමණක් කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ. නැවත සහතිකයක් ලබා ගන්න විට මෙසේ සහතික කිරීම අනවශ්‍ය අතර අදාල මුදල සමඟ අයදුම් පත ලබා දීම ප්‍රමාණවත් වේ.

ඉන්පසු ප්‍රතිඵල සහතික පත්‍ර ගැන කථා කරමු. ඒවා කොටස් දෙකක් වේ. ඔබට ඔබගේ අධ්‍යන කාලය ඇතුලත ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම ප්‍රතිඵල සහතිකයක් ලබා ගත හැකි අතර සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵල සහතිකයක් ලබා ගත හැක්කේ අධ්‍යන කාලය අවසන් වී ප්‍රතිඵල නිළ ලෙස නිකුත් වූ පසුව වේ. එක් සහතික පත්‍රයක ශ්‍රේණි පමණක් සටහන් වන් අතර බොහෝ විදේශීය විශ්ව විද්‍යාල, වීසා කටයුතු සඳහා, රැකියා ස්ථාන හා අනෙකුත් දේශීය අධ්‍යන ආයතන බොහොමයක් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ප්‍රතිඵල සටහනයි. මෙය ශිෂ්‍යාට තමන් ලඟ තබා ගැනීමට ගත හැකි වේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයකට අයදුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් මෙයින් පිටපත් 5-6 ලඟ තබා ගැනීම නුවණට හුරු වේ. එක වර ලබා ගැනීමේදී අඩු මුදලට මේවා ලබා ගත හැකි වේ. එසේත් නැතිනම් මෙහි පිටපත් සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කරවා ගැනීමද කර අදාල ස්ථාන වලට ලබා දීම කල හැකිය.  නමුත් සමහර විශ්වවිද්‍යාල ද WES සඳහාද (පසුව විස්තර කෙරේ) ලකුණු සහිතව ප්‍රතිඵල සටහන ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. මෙය ශිෂ්‍යා හට භාර නොදෙන අතර මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහා එය අදාල ස්ථානයට යැවීම සඳහා අතරමැදියෙකුට ලබා දේ. උදාහරණයක් ලෙස DHL, FedEx වැනි courier සමාගමක සේවකයෙකුට පමණක් ලබා දේ. නැතහොත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් මේවා යැවිය හැක. අදාල මිළ ගණන් අයදුම් පතෙහි දැක්වේ.

අවසාන වශයෙන් කථා කල යුතු සහතිකය වන්නේ ඉංග්‍රිසි ප්‍රවීණතා සහතිකයයි (English Proficiency Certificates). මෙහි සඳහන් කර ඇති ඉංග්‍රීසි ප්‍රවීණතා සහතිකය දන්නා තරමින් ලබා දෙන්නේ කළා පීඨයේ සිසුන්ට පමණක් වන බැවින් ඔබ විද්‍යා පීඨයේ සිසුවෙක් නම් අදාල සහතිකය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාපති තුමා වෙත ලිඛිත ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් පසුව නොමිලයේ සාමාන්‍යයෙන් දිනකට පසුව ලබා ගත හැකිය. විද්‍යා පීඨයේ නිළ රාජකාරි භාෂාව ඉංග්‍රිසි හා සියළුව අධ්‍යන කටයුතු හා විභාග පැවැත්වෙන්නේ ඉංග්‍රිසි බසින් පමණක් වීම නිසා මේ බව තහවුරු කරන ලිපියක් ලබා ගත හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට අයදුම් කිරීමේදී IELTS හෝ TOEFL වැනි ඉංග්‍රිසි ප්‍රවීණතා විභාගයක ඉහල ලකුණක් ලබා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර ඔබගේ ප්‍රථම උපාධිය ඉංග්‍රීසි බසින් හදාරා ඇති පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක සිසුවෙක් නම් එම ආයතනයෙන් සහතිකයක් යැවීමෙන් මෙම අවශ්‍යතාවය සමහර විට මඟ හරවා ගත හැකිය. සමහර කැනේඩියානු සහ ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාල මෙම සහතිකය පිළි ගනී. එවිට කිසිදු අමතර විභාගයක් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. ඒ සඳහා ලිඛිත ඉල්ලීමක් කල යුතු අතර (ආදර්ශ ලිපියක් මේ යොමුවෙන් බාගත හැක. ) ප්‍රතිඵල සහතික‍යක (transcript) ඡායා පිටපතක් (මුල් පිටපතක් හෝ සහතික කල එකක් වීම අවශ්‍ය නොවේ) සමඟ එම ලිපිය පීඨාධිපති කාර්යාලයට ලබා දීමෙන් මෙම සහතිකය ලබා ගත හැක.

ඉදිරි ලිපියකදී අවශ්‍ය වන අනෙකුත් විභාග පිළිබඳ කථා කරමු.

Feature image credits : mercurytoxins.com