සොඳුරු තක්සලාවක සිහින මැද

Ramalka , 0 Comments

සිත බිඳී ගිය සැණින්

මතක සිතිවිලි සරයි

දුර ඈත අතීතයේ

සොඳුරු තක්සලාවක සිහින මැද

 

විසල් තුරු සෙවණ යට

අඩ කවය සැදී අප

පා සිනා ගැයූ ගී

අමාදහරක්ම විය

 

එකලු කළ රංග භූමිය

පෑ රංග පෙළහරත්

ජයගෙන දෙස් විදෙස් කෙළිබිම්

දැක් වූ අනඟි දස්කම් විස්කම්

චිත්‍රනය වේ මසිතේ

සිතුවම් පොටක් ලෙද

 

අපේ ඇස් කන් පාදා

බලනු පිණිස විශ්වය දිහා

කරළියේ තබා ඔසවා

ලෝ දනට පෙනෙන්නට සැලැස් වූ”

‘තම හට නො ව සැම හට සෙත සැදුමට’

නිති මග පෙන් වූ

මගේ විදුහල් පියස

නමඳිමි නමඳිමි සදා

හිස නමා බැති සිතින්

රදගුරු මෑණියනී, ඔබේ කිතු ගොස දසත පැතිරී – දම් රන් ධජය ගගනත සදා දිලේ වා !

 

ඡායාරූප අනුග්‍රහය : 2010 පාසැල් වාර්ශික සඟරාව සඳහා එනීෂ්‍යා පෙරේරා විසින් ඡායාරූපයට නගන ලද්දකි.