ඇය…..

Share

පිරුණු ජලයේ කෙමෙන් මෝරන
පුංචි කුළුඳුල් කැකුළු මලකට
නටුවකින් පුද ඇගේ සෙනෙහස
කැටුව යයි කැකුළකින් මලකට

 

පියුම් පතකින් පියුම් පතකට
ඇගේ සිහිනයෙ ආශ්වාදය
එක්ව මුසුකළ රෝස පැහැයට
ලදිමි ඇයගේ අර්ධ රූපය

 

දිනක බිඳ දා නටුව හෙමිහිට
ඇගේ තුරුලේ හඬන මල දෙස
බලා හ‍ඬමින් හිනැහෙනා ඇය
දෙතොලතින් තැබු පළමු හාදුව

 

අමිහිරට ප්‍රිය රසය මුසුකර
ජීවයට ජීවයක් දුන් ඇය
පුරාතනයෙන් අනාගතයට
අසමසම වූ සොඳුරු ගැහැණිය, අම්මා

 

Written By Gavini Kaveesha

Image courtesy : https://bit.ly/3b9u9Za

 
Tagged : / /