සිතෙයි මා හට නෙක වරක් – යන්නට උදේ පාසල් යළිත්

Share

සීනුවේ හඬ හදේ රැව්දුන්
ඒ අතීතය සුන්දර යි
සිප්හලේ අප ගෙවූ කාලය
දිවියේ සොඳුරු අවදිය යි
නමුත් අප හට ශේෂ වූයේ
ඒ අතීතේ මතකය යි
කළ කියූ දේ මතක් වෙද් දී
මා නෙතට කඳුලක් නැගෙ යි

විසිරිලා ඇත රටේ සිව්දෙස
වටේ සිටි නෙක මිතුරියන්
මිතුරියන් නො ව විය ඔවුන්
එක කුස නුපන් මුත් සොයුරියන්
සිප් සොයා උන් ඉගිල ගොස් ඇත
ලබා ගෙන සරසවි වරම්
මතක් කර මම සිනාසෙන්නෙමි
ඔවුන් එක් කළ මතකයන්

පැයෙන් පැය දින ගෙවී යාවී
නො දැනීම අපටත් හොරෙන්
අලුත් මංපෙත් විවර වේවී
අදහගනු බැරි වේගයෙන්
අපත් ඉන් දිගු ගමන් යාවී
ලොවක් දිනනා අදහසින්
ඉතින් අප තව දුරස් වේවී
සිතා ගන්නට බැරි ලෙසින්

ගත වුවත් ටික දිනක් අප
විදුමවෙන් වෙන් වූ දා පටන්
තවත් මා සිත කරයි සක්මන්
මතක් වී කෙළි කවටකම්
එන බැවින් මා සරසවිය වෙත
මගේ පාසල පසු කරන්
සිතෙයි මා හට නෙක වරක්
යන්නට උදේ පාසල් යළිත්

 

 

 
Tagged :