දිට්ඨ ධම්ම

Share

අපි, ‘අපි අපි’ ගැන විතරක්

කතා කරන සමාජයක

ගහකොළ ඇළ දොළ හුළඟට

කොහොම දුකක් දැනෙනු ඇද්ද

හිතෙ හැටියට කන්න බොන්න

අපේ අයට විතරමයි ද

කුරුලු මාළු අහිංසකයො

අපේ ගොදුරු වෙන්න හොඳ ද

 

සැපට වැඩුණු උස ලොකු ගස්

අපට බිම හෙළන්න හැකි ලු

ඒ අයගේ පපුවෙ හුස්ම

එහෙම මොකුත් ඇත්තෙ නැති ලු

ගංගා වැව් හිඳී යන්නෙ

හේතුව කිම දන්නවා ද

අව්ව මෙහෙම රස්නෙ වෙන්නෙ

මොකද කියල හිතනවා ද

 

නීති රීති අපෙ කොහොමත්

එදා ඉඳන් තියෙනවානෙ

ඒ හින්ද ද පරිසරයට

යුක්තිය කෝ ලැබිල නෑනෙ

පමා වැඩියි ඔයා තාම

දැන් අපි මේ විඳිනවා ලු

සොබාදහම හෙමින් සැරේ

“නඩුව ඔන්න අහනවා ලු”

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3PmwVMo

 

 
Tagged : / /