මැදි කළ පෙම් විස…

Share

කවුද මේ ‘මල්සරා’. අනේ බලන්නකෝ… එයා ගෑනු කෙනෙක් ලු… බොහොම රහසිගත නිසා මං පොඩ්ඩයි එයා ගැන හෙළි කරන්නේ.

මහ බඹුන්ගේ ලෙයින් රතු අබිසෙස් ලදින්

සිටිත් වැඩමව නේක මල් පියුමන් මැදින්

සරත් කන්කලු සුගන්ධය වෑහෙන නදින්

මුදන වරපට නිදහසේ ඉගිළෙයි තෙදින්

 

හිමවත අද්දර නන්දන මල් උයනේ

සේද කසී සළු ඇතිරූ දිව් යහනේ

අනවතප්ත විල සිඹිනා පෙම් සිහිනේ

වැඩ සමවත් සුවයෙනි සුපසන් දැහැනේ

 

සුළඟේ තාලෙට නටනා පියපත් යුගල

කැලුම් රුසිරු විහිදාලන නිල් නෙතු සඟල

පවන සොයන කෙස් වැටියයි පරදන කිතුල

හදවත කුල්මත් කරනා සුසිනිඳු උකුල

 

පිරිපුන් දසුනයි රසබර විසිතුරු

කුංකුම දිස්නෙයි බබළන සුමියුරු

තුඩු සඟවා හිනැහෙන ලොබ වටකුරු

පවනේ ඉගිලෙති යුගලය පියයුරු

 

වරමකි පිරිනැමෙනා සුව ලබනට අම රස

කවරෙකු හඳුනත් එය විඳිනා හදවත් මිස

නොදිරන හුය පපුතුරෙ සැනසුම අපමණ තොස

හීය සැරයි වැදුණොත් මේ මැදි කළ පෙම් විස

 

ඉඳිකඩ බලමින් ඉවසුම් නැති සිතට

මළකඩ බැඳෙමින් උපදින තනි කමට

තනිකඩ බිඳිමින් අමුණා පෙම් දමට

හිරිකඩ වැසි ආසිරි ගැලුවා ලොවට

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3ll5ZgP

 
Tagged : / / /