දහසක් හදවත් තුළ හෘද ස්පන්දනය වැඩි කරමින් දැල් පන්දු තරඟාවලිය නිමා විය…

Share

1890 වසරෙ පටන් අද දක්වා ලෝකවාසී ක්‍රීඩා ලෝලීන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් ලෙස නෙට් බෝල් එසේත් නැතිනම් දැල් පන්දු ක්‍රීඩාව හැඳින්විය හැකිය. මෙම ක්‍රීඩාව වැඩි වශයෙන් කාන්තා අංශයෙන් පැවැත්වෙන අතර එක් කණ්ඩායමකට  ක්‍රීඩිකාවන් 7 බැඟින් කණ්ඩායම් දෙකක් අතර පන්දුව දෝලනය වෙමින් විදුම් කණුව තුළින් පන්දුව යැවීම තුළින් ලකුණු රැස් කර ගනු ලබන ක්‍රීඩාවකි.

2018 වර්ෂයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල් පන්දු තරඟාවලිය 2018 මැයි මස 14 සහ 15 යන දෙදින තුළ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්විණි. මෙම තරඟාවලිය සඳහා විද්‍යා පීඨය නියෝජනය කරමින්  කණ්ඩායම් දෙකක්ද, වෛද්‍ය පීඨය, කළමණාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය, නීති පීඨය, හෙද පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය, ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපය නියෝජනය කරමින් එක් කණ්ඩායම බැඟින් ද සහභාගී විය.

අවසන් පූර්ව තරඟ සඳහා විද්‍යා පීඨ A  කණ්ඩායම, කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨය, නීති පීඨය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය සුදුසුකම් ලැබීය. ප්‍රථම දිනය අවසානයේ නීති පීඨය දෙවන ස්ථානයේ තබමින් කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨය සමස්ථ තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය දිනා ගන්නා ලදී. දෙවන දිනයේ දී කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයන ආයතනය සහ විද්‍යා පීඨ A කණ්ඩායම  අතර පැවැති තරඟයෙන් විද්‍යා පීඨයට තෙවන ස්ථානය හිමි කර ගනිමින් නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙලේ දැල් පන්දු තරඟාවලිය ඉතා උණුසුම් මෙන්ම මිත්‍රශීලී ලෙස අවසන් විය. මේ සඳහා සහභාගීත්වය දැක් වූ සියලුම කණ්ඩායම් වලට FOS Media අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්.

Image Coutesy : FOSMedia

 
Tagged : /