හවසටලු ලස්සනම කොළොම්පුර වීදී

Share

ඒක වෙනස්ම අත්දැකීමක්. රස ගොඩක්. ඇවිදලා ම බලන්නකෝ !

නවාතැන් කාමර ලැගුම්හල් බැලු බැලූ හන්දියක් ගානේ
ගෙවාලන්නට එති ළමෝ කෝ කවුරුවත් වළකන්නෙ නෑනේ
මුවාවෙන් රිසි සිතැඟි රති කෙළි බළල් අත් ඇඳුනුම් නිසානේ
සබාවෙන් අවසරයි මේ, හෙළිදරව්වට වැට බඳිනු බෑනේ

පන්දමකට නිවන්න බැරි සිරිය                මැඩ
කොන්ද කඩන් මදයක සුව කඩින්           කඩ
අන්දකාරෙ තෙරපෙන සලලෙකුගෙ        හැඩ
නින්ද කොහෙද, කොළඹනෙ මහ රෑත්     වැඩ

බස් දුම් රියෙ පිරිච්ච මිනිසුන් දොරෙ එක      පෙළට
හුස්මකවත් වෙනසක් බිඳකුදු නොදැනෙන      කලට
ඇස් තුඩු මුදලක් ගනුදෙනු වෙන තැන හොඳ    මිලට
කෙස් ගහටත් රහසෙම යති ගෙල කනකර       වලට

අදරින් වෙලුණු නිල නොම ලත් සෙනෙහෙ    සොයා
ගෙදරින් අවුත් සුපුරුදු ලෙස වැඩට                  කියා
ඇලෙමින් රසයෙ සිල්ලර උණුසුමක                තියා
රහසින් විඳිති තහනම් ගහෙ දෙනෙත                පියා

එක මේසෙක එකට ඉඳන් කෑම ගන්න බැරි     තරමට
නෙක අරමුණු යෙදිලා විසි හතර පැයත් මදි    පමණට
රැක ගනු හැකි පවුලේ සිසිලස වියැකී ගිය        අහකට
දුකකි කොළඹ බැලුවොත්; මන්දිරයක එබිලා  ඇතුළට

ළයක් ඇති මුත් පෙමක් නොලැබුණු වරදකින් හරිනට        විඩා
හයක් හතරක් නොතේරෙන පොඩි බිළිඳෙකුත් අත ගෙන   වඩා
බයක් සැකයක් නොපෙන්නා පිය මනින දුර පැතුමක        කුඩා
කයක් දුටුවෙමි වෙහෙසෙනා ගෙන්දගම් බිම උස් තැන්      කඩා

දැක නොහැකි අවසනක් මත්තේ කිසි ඉඩක් නොදෙමින් වැහූ
තරගයකි මහ පාරෙ ඇත්තේ එකිනෙකා කරමින්            පහූ
අනතුරකි ළඟ එනු හැඟෙන්නේ පමාවක් බඳිමින්            ලුහූ
විමතියකි සියලඟ දවන්නේ රිදුම කනගාටුව                    මුහූ

සහස් ගාණක් දුර දනව් හිඳ පැතුම් දල්වන්                    පැමිණෙන
අවස්ථාවක් දිනා සවියේ නොතිරි සතුටින්                       ඉපිලෙන
රහස් දාහක් සුළඟෙ අතුරා කළුද සුදු කර                       හිනැහෙන
පරස්තාවක් නොකර ගනු මැන කොළොම්තොට නොම   දැනගෙන

මුතු පබළු දිස්නෙ දෙන කඳුළු කැට             ආදී
පිනි කැකුළු ගැස්මකම සුසුම් ළය              සේදී
දොර අගුළු හිස් නොකළ සෙවණැලිම          පීදී
හවසටලු ලස්සන ම කොළොම්පුර              වීදී

Image Courtesy: FOS MEDIA

 
Tagged : / /