නාඳුනන්නෙකි මා…

Share

මුව කමල මදහසින් සරසගෙන උදෑසන 

මා සමඟ බොහෝ දේ පවසමින් සෑම දින

සුරඟනක් වන් රුවකි හැම සිත ම වසඟ වන

ගීයක් ය ඔබේ හඬ මුළු හද ම සනසවන

 

ඔබේ මුව රැඳී ඇති සිනා කැන් හැරුණු විට

වෙනත් සතුටක් නොමැත නිසැකව ම මෙමා හට

එනිසා ම එදා ඔබ පුද දෙන්න ඔහු වෙතට

සිතුවෙ නෑ දෙවරක් ම මගේ සිත මොහොතකට

 

මඟුල් ගී ඇසෙන විට මගේ දෙසවන් පුරා

කඳුළු බිඳු එකවර ම මගෙ දෑස තෙත් කරා

සොඳුරු දිනයකි ඔබට අද ඔබේ දිවි පුරා

එපා කඳුළක් එන්න ඔබට මේ දිවි තුරා

 

ඔබෙ අසල රැ‌ඳ‌ෙන්නයි පැතුවෙ මා සෑමදා

ඔබෙ වදන් සැනසුමකි දිවිය තුළ මට සදා

සැප සතුට තුරුළු කරගෙන සිටින ඔබ මෙදා 

දකින විට කඳුළු මැද සතුටු වෙමි මම සදා 

 

මව අහිමි දුක ඔබට විඳින්නට නොම දෙන්න 

දිළිඳුකම ඔබ හටත් දැනෙන්නට නොම දෙන්න

මෙලොව ඇති සියලු සැප ඔබ හටත් ලැබ දෙන්න 

මගේ සිත යොමු වුණා ඔබ ඔවුන් හට දෙන්න

 

රියදුරෙක් පමණි මගෙ දියණියේ ඔබට මම

නමුදු ඔබ නොදත් එක දෙයක් විය හැමවිට ම

ඔබේ හැම ගමනට ම පාර කියු හැමදාම

නාදුනන පියාණන් මම ම වෙමි ඔබගේ ම

Written By : Achini Liyanage

Image Link : https://bit.ly/3dlHU7H

 
Tagged : / /