ජාත්‍යන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ දී

Share

23 වන ජාත්‍යන්තර තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සංවිධානය වෙමින් පවතී. මෙම තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වෙන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වන අතර මේ වසරට යෙදී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වන නිදහස් දිනයට සමගාමිව මෙහි සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වී ඇත.

පුරා දින 10 පුරාවට පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය සඳහා රටවල් 40 ක පමණ නියෝජිතයෝ 250 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වෙති. මෙම තරගාවලියේ සංවිධාන කටයුතු විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශයේ මුලිකත්වයෙන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, නවීන තාක්ෂණය පිලිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යභිවර්ධන සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය සහ ශ්‍රී ලංකා තාරකා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් සංගමය එක්ව සිදු කෙරේ.  තරගාවලිය ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

වැඩි විස්තර සඳහා http://iao.cmb.ac.lk/

 

 
Tagged :