සැඳෑ සිරිය

Share

බැහැගෙන යන ඉර, සීතල හුළඟ, සිංදු කියන කුරුල්ලො, තාල තියන වැව

ඔය සේරම එකතු උනාම; මම දන් නෑ. කියන්න තේරෙන් නෑ. ඒක විඳින්න ම ඕන අත්දැකීමක්!

ගිලෙන්නට වගෙ සිසිල සැදි රැලි දියේ පා තෙමමින් ගැටී

මියෙන්නට යන හිරුට බුහුමන් පුදන යුරු බැලුමට    වටී

සිඹින්නට රස පහස සොයමින් මවා රැලි සිතුවම්     තුටී

විඳින්නට පින උන්ට තිබුණට අපිට එය හිමි නැති    හැටී

 

රත් පැහැ ගල්වා ගගනෙහි    විසිතුරු

නෙත් යුග දල්වා මෙහෙයට  ගරුසරු

සිත් මල් බන්දා දිය මත         ඇඳි’යුරු

තත් සර වැයුවා සැන්දෑ           සුමියුරු

 

අසිරිය මවමින් දැල්වෙන පහන්             සිලේ

නුපුරුදු සෙවණැලි ගුවනේ ඈත              දිලේ

සිඹගෙන වැලි කැට දිදුළන පෙළින්      පෙලේ

බැඳුණා සිත දැහැනක සම සෙනෙහෙ   දැලේ

 

කලබගෑනිය කැදලි වෙත යන මඳහසින් පොකුරට   සැදී

දවසෙ කාරිය නිමව සතුටින වළා තෙර දෙපසට       ඇදී

සඳෙහි සාවිය වඩින නැකතට මිහිරි සුව රැයකට     ළැදී

කිරණ සූරිය මිළින හැඟුමින හෙමි හෙමින් අවරට    වැදී

 

බිඳෙන සැරින් ඉකි ගසනා ළතැවුල       සන්තාපේ

මිලින නඳින් කෙඳිරිලි නොපතා පැතු     අල්ලාපේ

තුහින මතින් අරුණැල්ලෙන් පිබිදුණු     සල්ලාපේ

රැගෙන ගියෙන් කිම රහසින් අවරට  විස්සෝපේ

 

පියපත් විහිදා නිම් නැති අහස               පුරා

වෙහෙසත් නොදැනී සැනසුම මැවෙන   තුරා

අඳුරත් අරගෙන එනු දැක කැදලි            කරා

සඳුටත් විය ගොම්මන දුන් පැතුම්          නුරා

 

ඈත කඳු තෙර සමඟ කසුකුසු මුමුණනා පෙම් බස්   ඇසේ

සීත තිමිරය මුදන වරපට තුරු වියන් උමතු ව           වැසේ

දෑත සවි ලැබ දියෙන් මුසු වී තෙමන මහ දියඹෙහි     රසේ

ගීත තනුවකි නොනිමි රිද්මය තව්තිසා දැහැනක්    ලෙසේ

 

Image link: https://bit.ly/3nf2rAS

 
Tagged : / /