නැවත මා හට එනු හැකි…

Share

නොමැත ‍සෙවනක් හිසට අද මට

වැටෙන වැහි බිඳු සීතලයි

සිසිල නිවනට කහට උගුරක්

බොන්න ඇති නම් මට සිතෙයි

පුතුනි ඔබ අද රජෙකි ලොව තුළ

නමුදු අද මා හුදෙකලයි

පුංචි දෝණිගෙ සිනහ සිහි‍වෙයි

පපුවෙ ගින්දර දෙගුණ වෙයි

 

කුසට අහරක් නොමැත මා හට

නමුදු එය ඉවසිය හැකි

දැනෙන පාළුව නුඹ නැතිව මට

දරා ගන්නට නොම හැකි

අත ද පය දැන් වාරු නෑ මගෙ

තනිව එන්නට නොම හැකි

ඔබට හැකි නම් රැගෙන යන්නට

නැවත මා හට එනු හැකි

 

හමන සුළඟට කියන දුක මගෙ

ඇසුණෙ නැතුවැති නුඹට නම්

හිතට දුක නැහැ එක් වරක් හරි

ඔබෙ මුහුණ දැක ගත්තා නම්

පුතුනි ඔබ මගෙ දිවිය සැම දා

ඔබට එය වැටහුණා නම්

ඔබට සෙනෙහස මියෙන තුරු

එලෙසට ම ඇත මගෙ සිතෙහි නම්

 

Written By: Achini Liyanage

Image Link: https://bit.ly/2JIEsZz

 
Tagged : / / /