සරූගේ දිනපොතෙන් 4

Share

මහිස සැනසූයේ

නුඹ උරතලයට බරවී ය

නුඹ කඳුළැල් සැලුයේ

මා සමීපයේ දී ය

ඉතින් අප සැනසූයේ

අප දෙදෙන ළඟදී ය

නමුදු,

නුඹ දුරස් වීම

මා හද රිදවයි

සුසුමන් හද

සිරකරයි

එබැවින්,

මට දැනෙන මේ හැඟුම්

මෙලෙස ලියා තබමි

ඉන්දර් නුඹ නමට….

 

පිහි තුඩින් නොකඩවා හදවත

තැනක් නෑරම සූරනා

රැයෙහි නින්දක් නොලැබ නෙත් අග

මතක ගොන්නක් වැගිරෙනා

සැබෑවට මෙන් සිහිනවල නුඹ

මගේ අසල ම දැවටෙනා

ප්‍රේමයක් නම් නුඹ ම පමණයි

හද මඬලෙ සිත්තම් වෙනා

Image Courtesy : https://bitly.ws/39wpM

 
Tagged : / /