කොරෝනා ට කියමි…..

Share

ලොකු කඳුළු කැට අරන් පොඩි කෙලී නිදිත් ඇති

මැණිකෙ කිරි ටින් එකත් හෝදලා දෙන්න ඇති

හන්දියේ බල්ලන්ට කටු හොද්ද නැතුව ඇති

අනපු වැලි සිමෙන්තිත් ඉතින් ගල් වෙලා ඇති

 

කවුරුදෝ කාටදෝ කියනවා ඇහුණා මට

උඹත් දැන් රිදී රේඛාවක්ලු ලෝකෙට ම

අටේ පන්තියෙ ඉඳන් ගියේ මං උදව්වට

මොකක්දෑ මට ඇහුණෙ තේරෙන්නෙ කෝම මට

 

ලොකු පුංචි කාටමුත් උඹ ඉතින් එනවාලු

දුම් නැතිලු වස නැතිලු ලෝකෙට ම හරි පාළු

කාසියක් හොයන්නට හෙට ගන්න බල මාළු

ඇති නේද කොරෝනා නවතින්න දැන් යාළු!

 

Image credit; https://bit.ly/2WNdnJ6  

 
Tagged : / /