ජල බිඳිති පවා උණුසුම් කළ SLUG පිහිනුම් තරගාවලිය…

Share

නිල් දියකඳ බිඳිමින් මින් දද ලෙස    පෙරට
ජය පැතුමින් එකම හඬින් ගොස    ඉදිරියට
සරසවි මංගල්ලයෙ පිරි අසිරිය           සතුට
‘කොටවිල’ නව ලක් තරු පායාලිය ලොවට

ශ්‍රී ලාංකේය සරසවි ක්‍රීඩා තරු ලංකා අම්බරයම ඒකාලෝකවත් කරන, දක්ෂයින්ගේත් විශිෂ්ටයින් කිරුළු පළඳින, වසර තුනකට වතාවක් මුණ ගැහෙන, ‘SLUG XIII ක්‍රීඩා සැණකෙළිය’, රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනුයි මේ අවුරුද්දෙත් බොහොමත්ම ලස්සනට පිළියෙල වෙන්නෙ. විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් 19ක්, එකම කිරුළක් දිනාගැනීමට තරග ඉසව් 22ක් ඔස්සේ සහෝදරත්වයෙන් සටන් වදින ක්‍රීඩා වසන්තය, අගෝස්තු මස 26 වෙනිදා ‘රබින්ද්‍රනාත් තාගෝර් අනුස්මරණ ශාලාවේ’දී බොහොමත්ම විචිත්‍රවත් අන්දමින් ආරම්භ වුණා.

අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පිහිනුම් ශූරතා තරගාවලිය අගෝස්තු 27,28 දවස් දෙකේ මාතර, ‘කොටවිල ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ’දී තමයි පැවැත්වුණේ. ළයාර, සමනළාර, පසුපසාඅර, නිදහස්සාර, මිශ්‍ර පිහිනුම් කියන අංශ වලින්, ‘කාන්තා-පිරිමි’ සහ ‘කේවල-කණ්ඩායම්’ විදියට තරග වට පවත්වනු ලැබුවා.

තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරග වදින සහෝදර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට, සුබ පතන්න එකතු වුණු සිසුන්ගෙන් ප්‍රේක්ෂකාගාරය අතුරු සිදුරු නැතුව පිරී තිබුණා.ජය ගෝසා මැදින්, දිය ගොබ දෙබෑ කරමින් විදුලි වේගයෙන් ඇදෙන තරගකරුවන් ඔලිම්පික් තරගාවලියේ අසිරිය කොටවල දී මවා පෑවා.

SLUG XIII ,  පිහිනුම් වාර්තා පොතේ පිටු කිකිපයක්ම අලුතින් ලි‍යැවීමට සමත් වුණා.

  • ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය , අක්ෂය කුමාරජීව, ළයාර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 100 , වාර්තාගත කාලය 1:13:60
  • ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය , අක්ෂය කුමාරජීව , මිශ්‍ර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 200 , වාර්තාගත කාලය 2:24:58
  • රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය , ඩබ්ලිව්. කේ. එස්. වික්‍රමාරච්චි , නිදහස්සාර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 100 , වාර්තාගත කාලය 58:62
  • රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය , අමිල ප්‍රනාන්දු , පසුපසාර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 200 , වාර්තාගත කාලය 2:33:52
  • රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය , අමිල ප්‍රනාන්දු , පසුපසාර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 50 , වාර්තාගත කාලය 31:59
  • රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය , මෙවන් ඉඳුවර , නිදහස්සාර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 400 , වාර්තාගත කාලය 4:37:62
  • රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය , මෙවන් ඉඳුවර , සමනළාර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 200 , වාර්තාගත කාලය 2:32:58
  • රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය , මෙවන් ඉඳුවර, නිදහස්සාර ඉසව්ව පිරිමි මීටර් 200 , වාර්තාගත කාලය 2:10:38
  • කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය , හිමානි විතානගේ , නිදහස්සාර ඉසව්ව කාන්තා මීටර් 100 , වාර්තාගත කාලය 1:07:94

ඔන්න ඔය විදියට සටහන් වුණු ලකුණු පුවරුවත් එක්ක සමස්ත ප්‍රතිඵල අනුව,

කාන්තා අංශයේ තුන්වන ස්ථානය පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය විසිනුත් ,  දෙවන ස්ථානය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසිනුත් ,  ශූරතාවය  කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසිනුත් දිනා ගනු ලැබුණා.

පිරිමි අංශයේ තුන්වන ස්ථානය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසිනුත් ,  දෙවන ස්ථානය රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය විසිනුත් ,  ශූරතාවය  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසිනුත් දිනා ගනු ලැබුවා.

නිදහස්සාර පිරිමි මීටර 400

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

නිදහස්සාර පිරිමි මීටර 200

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

නිදහස්සාර පිරිමි මීටර 100

 ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

නිදහස්සාර පිරිමි (කණ්ඩායම්) මීටර 100

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

නිදහස්සාර කාන්තා මීටර 200  

ප්‍රථම ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

නිදහස්සාර කාන්තා මීටර 100

ප්‍රථම ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

නිදහස්සාර කාන්තා මීටර 50

ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

නිදහස්සාර කාන්තා (කණ්ඩායම්) මීටර 100

ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

සමනළාර පිරිමි මීටර 200

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

සමනළාර පිරිමි මීටර 100

 ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

සමනළාර පිරිමි මීටර 50

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

සමනළාර කාන්තා මීටර 100

ප්‍රථම ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – රජරට විශ්වවිද්‍යාලය

සමනළාර කාන්තා මීටර 50

ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

පසුපසාර පිරිමි මීටර 200

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය

පසුපසාර පිරිමි මීටර 100

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

පසුපසාර පිරිමි මීටර 50

ප්‍රථම ස්ථානය – රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

ළයාර පිරිමි මීටර 200

ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

ළයාර පිරිමි මීටර 50

ප්‍රථම ස්ථානය – කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

ළයාර කාන්තා මීටර 100

ප්‍රථම ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – රජරට විශ්වවිද්‍යාලය

මිශ්‍ර පිරිමි මීටර 200

ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

මිශ්‍ර කාන්තා මීටර 200

ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

මිශ්‍ර කාන්තා මීටර 200

ප්‍රථම ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
දෙවන ස්ථානය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
තෙවන ස්ථානය – පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

මේ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් සපැමිණි හිටපු උපකුලපති මහතා, විශ්ව විද්‍යාලයීය කෘෂිකර්ම පීඨයේ පීඨාධිපති මහතා සහ මලල ක්‍රීඩා සම්මේලනයේ මහතා යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්ට තිළිණ, සහතිකපත්, SLUG සාටක පිරිනැමීම සහ අගය කිරීම් සිදු කරනු ලැබුවා.

එම මහත්වරුන් අගය කරමින් සංකේත ප්‍රදානය කිරීමක් රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයීය වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය චන්න යහතුගොඩ මහතා අතින් සිදු වුණා.

පිහිනුම් ඉසව්ව ආවරණය කිරීමට සහෝදර විශ්ව විද්‍යාල මාධ්‍ය ඒකක වල සොයුරන් පැමිණ සිටියා..

ස්වකීය සරසවියට කිරුළ දිනා දීමේ අදිටනින්, ලකුණකින් හෝ දායකත්වය ලබා දීමට ඇප කැප වුණු සියළුම විශ්ව විද්‍යාල වල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ටත්, පුහුණු කිරීමේ නිලධාරීන්ටත්, පිහිනුම් ඉසව්ව විචිත්‍රවත් කිරීමට දායක වුණු සියලුම දෙනාටමත් FoS Media අපි හදවතින්ම සුබ පතන ගමන්ම

තවත් වසර තුනකින් ,2022 දී අලුත් පිහිනුම් ශූරයන් මුණ ගැසීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මෙලෙසින් සමු ගන්නවා.

Image Courtesy – FOS Media

Catch us on our official web site for SLUGXIII 2019.
Blogs|Videos|Scores and many more…
https://fos.cmb.ac.lk/slug2019/

Stay tuned with us for live updates…
#WeReportBestAtFirst
#FOSMedia

 
Tagged : / /