බිඳුණු සිත

Share

දහස් නෙතුකැන් මගේ ඇස දෙස

බලා සිටිනා විටදි නිහඬව

කරන්නට කිසිවකුත් නොමැතිව

සෙව්වෙමි පිළිසරණ ගන්නට

 

ලියමි කවි බස හසුරුවාලා

මවමි රුව ගුණ නෙතු පියාලා

තබමි සැමරුම් සිහි නඟාලා

පිසමි කඳුළැලි දුක නිවාලා

 

පිවිතුරු සිතින් හැඟුමක් මැව්වයි මෙලෙස

කවියෙන් මෙසේ ලිව්වයි මා හද තුළ රහස

තනිකම මැදින් ගලනා ඒ සුවය මිස

නොදනී මෙලොව වූ අන් කිසිදු රස

 

දෙනෙත මා සොරා නුඹේ රතැඟිලි වෙනකෙකුගේ වේද

සුරත මගේ සොයා නුඹේ පය පිය තබන්නේ නැතිද

සලිත ඇසි පියන් නුඹගේ නෙත ගැටෙන්නේ නැතිද

ලලිත කොමළ හැඟුමන් මගේ නුඹ දකින්නේ නැතිද

 

සත්තයි කියන්නේ නැත මා කරනුයේ වෛර

බොඳ වී ගියත් මා සිතගේ ඇති බැල්ම

ආදරී නොවූවත් ඔබගේ මිතුරිය වන්න

මුළු හදවතින් පතනෙමි සිත සනසන්න

 

Written By : Nethmi Tharika

Image Courtesy : https://bit.ly/34HdVE2

 
Tagged : / / /