රජෙක්…

Share

සෙනෙහසට අරුත් දී නුඹ ඇවිත් උන් එදා

තිත තබා කෙළිදෙළට මැණික ලෙස මා දරා

බිඳෙන් බිඳ පණ ලබන සිඟිති රූ සිත මවා

ඉඳිමි පා සවි ලබා නුඹ නමින් ඉසිලුවා

 

නිල් දෙනෙත දිදුලමින් මා දෙනෙත් දෙස බලා

සිනහ ගඟුලැල් මවා හදට ළං වී බෙදා

උතුරනා තුටු හදින් සෙනෙහෙ දෙතොලින් උරා

සරතැසක් නැත කිසිත් පැමිණියේ නුඹ නිසා

 

ගෙවෙන හැම මොහොතක ම මගේ ළඟට ම වෙලා

පවසනා වදන් හැම මා දිවිය සරි කළා

ගෙවී යන දිවි පෙතට සවිය වී නුඹ සදා

රජෙකි නුඹ මගෙ ලොවට නොකීවත් මම මෙදා

 

පැන ගිහින් විසි වසර අරුම ලෙස ගෙවීලා

කිරි සිනා මැකී නැත තව පෙනෙයි මැවීලා

නුඹ සඳකි තරු අතර පිබිදෙමින් හිනැහිලා

හීනයක් දෝ සිතේ තුටු කඳුළු තැවරිලා

 

ළයට ළං කර නිවා හැම වෙහෙස නුඹෙ ගතේ

තුරුලු කර ගන්න යළි සෙනෙහසින් මට සිතේ

මකා කඳුළැලි නැඟුණු ඒ නිසා මගෙ නෙතේ

අනල මම කවන්නද කටක් බත් මගෙ පුතේ

 

Written By Sahashra Dinasiri

Image credit : https://bit.ly/34qKGn9

 
Tagged : / /