ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරනු ලැබේ

මෙවර වෙසක් පොහොය නිමිති කරගෙන මහා සංඝරත්නය සිය නමක් උදෙසා මහා දානමය පිං කමක් කොළඹ ... Read more

Tagged : /

මා මළ පසු සොහොන් කොතේ දුක් ගීයක් ලියනු මැනවි

"උපන්නොත් යම් කෙනෙක් මෙලොවේ මරණයක් කොටා ඇත නළලේ " එහෙත් සමහර පුද්ගලයන් මිය ගියත් දස දහස් ... Read more