රන් පොරොන්දුව කඩ නොකළ බීජිං ඔලිම්පික් උළෙලේ ප්‍රේමණීය ශක්තිවන්තයා

ග්‍රීසියේ ඔලිම්පියා නගරයේ සියුස් දෙවියන්ට උපහාර පිණිස ඇරඹි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල ... Read more

කිරුළු නොපළන් අසහාය අපරාජිත පරාජිතයා

ඔහු නමින් සියවසේ විශිෂ්ටත ම පරාජිතයා ලෙසින් විරුදාවලිය ලත් රණතුංග කරුණානන්දයන් ය. ... Read more

බැතියෙන් සිහි කරමු වටිනාකම් මෙලෙස…

තුසිත දෙව් ලොව වැඩ සිටි අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දෙවිවරුන්ගේ ආරාධනාව ගෞරවයෙන් පිළිගෙන, ... Read more