සම්බුදු තෙමඟුලේ සැබෑ අරුත තේරුම් ගනිමු

මැයි මාසය ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ ජනතාවට ගෙන එන්නේ සුපහන් හැඟීමක්. ඒ අන් කවරක්වත් නිසා නොව ... Read more

මඟුල් මුදු (අ)හිමි අම්මා

පියෙක්  නම් ලද ලෙයක අයිතිය කටු නොගෑවට නීතියෙන් රන්හුයෙන් ගිලිහුණු ඇඟිල්ලක කඳුළු පැල්ලම් තව ... Read more

පූදින මල් කැකුළුවල ළමා ලෝකය තුරුණු ඇසින්…

පුංචි කාලෙ අපේ ලෝක ළමා දිනය බැඳුණෙ අකුරු කරපු ඉස්කෝලෙ එක්ක. රස ම රස අයිස්ක්‍රීමක් කන ... Read more

මලට වෙනවා දාලා යන්නට රැකපු නටුවත් හැරදා

පිපුණු මලකට හිතුණෙ නෑ පරවෙන්න කවදාකත් උස ම අත්තක ඉඳන් හිනැහු‌‌‌ණෙ ඔච්චමට හැමදාමත් යට ම ඉඳගෙන ... Read more