ලක්දිව බුදුදහම මුල් බැසීම උදෙසා මිහිඳු හිමිගේ කාර්යභාරය

බුදුසමයේ දේශාන්තර ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ සැලකීමේදී ධර්මාශෝක රාජ්‍ය සමය සුවිශේෂී ... Read more

නිර්මල බුදු දහම ලක්දිවට උරුම වුණු පොසොන් පොහොය බැති සිතින් සමරමු

එදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයකි.

'තිස්ස, තිස්ස'

මිස්සක ... Read more