මං නුඹට ප්‍රේම කළෙමි, කොන්දේසි විරහිතව ම…!

එදා පින්න හැලෙන දිනයකි. සීතලේ ම ස්වීටරයකුත් දමාගෙන මම පුරුදු පාරෙ ම ගියෙමි.   කඳුපර අතරින් ... Read more
Tagged : / /

හේතුවක් නොදැණුනත් පන්හිඳත් හඬනවා

සඳකටත් පායන්න අඳුර මඟ කියනවා තරු ළඟත් හැංගිච්ච හීනයක් තියෙනවා හැම ගඟම ගලාගෙන සයුරටම ... Read more
Tagged : /

පෙරවදන ඇති පසුවදන නැති නිමා වූ පෙම් කතාවක්

හිමිවෙලා අහිමිවී මඟහැරුණු ප්‍රේමයක් තිබේ හැම හදවතක යටගැහුණු රාවයක් ප්‍රේමයට නැත මාන කියා ... Read more
Tagged : /

සහෝදරත්වයේ දෑගිලි බැදුණු නවකයන්ගේ ජයඝෝෂාවේ සමාප්ති සනිටුහන

සෑම ආරම්භයක්ම සනිටුහන් වනුයේ අවසානයකිනි. සහෝදරත්වයේ ගිනිසිලු දල්වමින්, උත්සාහයේ ප්‍රාර්ථනා ... Read more