ගුරුමෑණිවරුන්ට ගුරුපියවරුන්ට උපහාරයක් ම වේවා !

ගුරු සේවය සදාකල් පිදේවා, ගෞරව බුහුමානයට පාත්‍ර වේවා !   වරද දුටු තැන පෙන්නුවා යළි යළිත් ... Read more
Tagged : / /

හඬ මුසුවෙන් රස මැවූ ඔහු…

ඔබ අසූව දශකයේ හෝ අනූව දශකයේ යම් දිනයක උපත ලැබූවකු නම් රූපවාහිනී දෙබස් හඬ මුසු කළ ... Read more

ශත දහයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නිර්මාතෘ

නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක මතවාද ලෝකයා හමුවේ ප්‍රචලිත කිරීමෙහි ලා පුරෝගාමී වූ පුරාවෘත්ත ... Read more

සුබ ගමන් බහුශ්‍රැතයාණනි !

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙහිම මනා නිපුණයෙකු වූත්, පුවත්පත, සිනමාව, මාධ්‍යය මූලික ... Read more