එදා හෙළදිව අවුරුදු අසිරිය

පැරණි ලක්දිව ගමක් තවත් ගමකින් වෙන් වුණේ ස්වභාවික පාරිසරික සීමා මායිම්වලිනි. ගංගා, ... Read more

නිදහසේ අභිමානය

අද දිනය වන විට ඔබ මා නිදහසේ මේ ලක්දිව ජීවත් වනුයේ අතීතයේ අප රටේ ජීවත් වූ අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ... Read more

සුබ ගමන් බහුශ්‍රැතයාණනි !

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙහිම මනා නිපුණයෙකු වූත්, පුවත්පත, සිනමාව, මාධ්‍යය මූලික ... Read more