காதல் கடக்கும் அடுத்த பரீட்சை

எழுதி முடிய முன்பே மை காய்ந்தது போல் கனவு முடிய முன்பே முழித்து பார்த்தது போல் ஒரு ... Read more

உலக பேசுபொருள் – COVID-19

2020 ஆம் ஆண்டின் பாரிய சோதனையாக COVID-19 ஐ அறிமுகப்படுத்தலாம். இதன் ஆரம்பம் சீனாவின் ஹூபே மாகாணத்தின் Wuhan ... Read more

இன்னோர் சகாப்தம் – பேராசிரியர் காலோ பொன்சேகா

ஓர் மனிதன் தன் வாழ்க்கையை சரியாகத்தான் வாழ்ந்திருக்கிறாரா என்கின்ற கேள்விக்கான ... Read more

SLUG XIII – 2019 -இலங்கை பல்கலைக்கழக விளையாட்டு போட்டிகள்

இலங்கை பல்கலைக்கழக வரலாற்றில் அதி உன்னதமான விளையாட்டு போட்டி தொடரான SLUG XIII ,கடந்த வாரம் ,ஆவணி ... Read more
Tagged : /
1 2 3 5