මිහිදුමෙන් නැහැවුනු මන්දාරම් නුවරට

මන්දාරම් නුවර, මේ නම ඔබ කොහේ හෝ අසා ඇති බොහෝ විට. කියවන පමණින් ම මේ නම හා බැඳුනු ස්ථානය ... Read more

රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියේ ඇල්ලට නිවාඩුවක්

කොළඹ බණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිට 132.1 km දුරින් පිහිටා ඇති ඇල්ල යනු ... Read more