මානව ගමන වෙනස් කල අපූරු චාරිකාව-3

මින් පෙර ලිපියේ දි ශැන්ග් චියෑන් වර්තමාන බැක්ට්‍රියාවට පැමිණ යුඑට්'සි ගෝත්‍රය මුණ ... Read more

මානව ගමන් මග වෙනස් කල අපූරු චාරිකාව-2

පසුගිය ලිපිය ඔස්සේ ශන්ග් චි‍යැන් පිළිබඳවත් ඔහුගේ චාරිකාවේ ආරම්භය හා ඔහු සිරකරුවෙකු ... Read more

මානව ගමන් මග වෙනස් කළ අපූරු චාරිකාව-1

මානව ශිෂ්ඨාචාරය වෙනස් කළ දේශ ගවේෂකයන් නම් කරන්න යැයි ඔබට පැවසුවහොත් ඔබ නිතැනින් ... Read more

තුන් වස්තු ප්‍රශ්නයෙන් මතුවූ ලග්‍රාන්ජ් (Lagrange) ලක්ෂ්‍ය

F=Gm1m2 /r2

මේ සමීකරණය ඔබ අප හැම දෙනාම හොදින් හදුනන සමීකරණයක් බව අමුතුවෙන් කිව ... Read more

තුලා රාශිය හැඳින ගනිමු.

  'හෙළයේ මහා මංගල්‍යය', හෙවත් අලුත් අවුරුදු උළෙල සිදු වන්නේ මීන රාශියේ සිට මේෂ රාශියට සිදුවන ... Read more
Tagged : /

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණය කරන්නේ කෙසේද?-7

  යෝධ වායු ග්‍රහලෝක වර්ගීකරණයේ අනිකුත් කොටස් පිළිබRead more

පිටස්තර ග්‍රහලෝක වර්ගිකරණය කරන්නේ කෙසේද? – 6

  වායු යෝධයන්ගේ තාපමය වර්ගීකරණය  ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ලිපියේදී සිදු කරනු ලැබේ. වායු යෝධයන්ගේ ... Read more

Messages from Romania -7

Day after day, the last day of the IAO 2019 competition began with the first sun rays that were felt in the Piatra Neamt city. After preparation, all walked towards Piatra Gary to get maximum to enjoy and experience on the last day too.

Panorama without ... Read more

1 2 3 7