එදා හෙළදිව අවුරුදු අසිරිය

පැරණි ලක්දිව ගමක් තවත් ගමකින් වෙන් වුණේ ස්වභාවික පාරිසරික සීමා මායිම්වලිනි. ගංගා, ... Read more

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

මා ඉවෙන් මෙන් තල්ලු වී ගියේ කැවුම් කොකිස් සුවඳ හමා ආ අත්තම්මාගේ මුළුතැන්ගෙය දෙසටයි. තාච්චිය ... Read more

ආයු බොහෝ විස්සයි විස්ස !!

මාස දොළහක්, තවත් විදියකට කීවොත්  සති පනස් දෙකක්, එහෙමත් නැතිනම් දවස් තුන්සිය හැටස් පහක් ගතවෙලා ... Read more
Tagged : / /