රාවණා පරපුරට නින්දාවකි නුඹව

කන්නගී නොවේ මා අන් ලඳුන් සොයා යන ආයෙමත් ලඟට එන නුඹව තුරුලට ගන්න සීතාව නොවේ මා ප්‍රේමයෙන් අන්ධ ... Read more
Tagged : / /

සංචාරක ව්‍යාපාරය ධන උල්පතක් ද?

විදේශිකයන් අප රටට සංචාරය කළේ ඈත අතීතයේ සිට ය. ඉබන්බතූතා, මාර්කො පෝලො, පාහියන් හිමි වැනි ... Read more

අසීමිත ප්‍රේමය වෙනුවෙන්…

ආදරය කියන වචනය ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන ලස්සන කතාවක් අපි හැමෝටම තියෙනවා. එක එක අයට එක එක විදියට දැනෙන ... Read more
Tagged : /